תקנון ותנאי שימוש באתר:

ברוכים הבאים לאתר www.arc-workshop.com (להלן "בית המלאכה לאדריכלות ואמנות"). השימוש באתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות כפוף לתקנון זה. קרא אותו בקפידה, שכן השימוש באתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות מעיד על הסכמתך לתנאיו. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לשני המינים.

עצם ביקורך ושימושך באתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות, או עצם ביצוע הזמנה דרך אתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות, מעניק את אישורך והסכמתך לכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

בית המלאכה לאדריכלות ואמנות פועלת כמשווקת מוצרי אבן ויצרנית מוצרי אבן (להלן: "המוצרים"). המוצרים המוצגים באתר, נמסרו לבית המלאכה לאדריכלות ואמנות מאת אדריכלים, מעצבים ומתכננים שהצהירו על עצמם כי הם מקצועיים ומוסמכים (להלן: "המתכננים"), או מאת סטודנטים במקצועות הנ"ל. בכפוף לאמור בהסכם זה לגבי החזר כספי, בכל מקרה של ביטול עסקת רכישת התכניות מכל סיבה שהיא וזאת לאחר משלוח המידע האלקטרוני בית המלאכה לאדריכלות ואמנות אינה משיבה כספים ששולמו וללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד בית המלאכה לאדריכלות ואמנות.

רכישה ותשלום:

התשלום בגין רכישת המוצרים מתבצע בכרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הסכמת הלקוח לביצוע העסקה.

לאחר סיום תהליך ההזמנה תאושר הזמנתכם בדואר אלקטרוני אשר מסרתם. במידה ולא התקבל כל אישור אנא שלחו דוא"ל לבית המלאכה לאדריכלות ואמנות בכפתור צור קשר על מנת לוודא שההזמנה נקלטה.

רכישת מוצרים באתר מתבצעת ישירות מול בית המלאכה לאדריכלות ואמנות. אתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות מאפשר קניה בטוחה ומאושרת ע"י חברות האשראי. החברה מפעילה את המערכות הטובות והמשוכללות מסוגן, על מנת לאבטח את המידע שנקלט באתר. חברת בית המלאכה לאדריכלות ואמנות מספקת הגנה מלאה על פרטי הצרכן ועל פרטי כרטיס האשראי שלו, בכדי למנוע שימוש אסור במידע החסוי ובמערכת התשלומים.

היעדר אחריות:

לבית המלאכה לאדריכלות ואמנות הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון. כל שינוי יפורסם באתר.

בעצם קיומן של המוצרים המופיעים באתר אין כדי להעיד על זמינותן. רק אישור סופי להזמנה המופק על ידי בית המלאכה לאדריכלות ואמנות יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה.

בית המלאכה לאדריכלות ואמנות ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים בו.

אספקה ומשלוחים:

יש למלא סעיף זה- ימולא בהקדם

זכויות יוצרים:

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הם של בית המלאכה לאדריכלות ואמנות בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של בית המלאכה לאדריכלות ואמנות, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של בית המלאכה לאדריכלות ואמנות בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם (של בית המלאכה לאדריכלות ואמנות ו/ או המפרסמים) בכתב ומראש.

סמכות שיפוט:

על השימוש באתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון זה או מכל פעולה אחרת באתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות תהיה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, בישראל.

מדיניות פרטיות:

  1. כדי לרכוש מוצר או תכנית באתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות יש להזין תעודת זהות וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
  2. מידע הנ"ל נועד לאפשר את ביצוע הרכישה באתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות. בית המלאכה לאדריכלות ואמנות מכבדת את פרטיותכם ונוקטת באמצעים מקובלים בכדי שלא ייעשה כל שימוש לרעה במידע המועבר לבית המלאכה לאדריכלות ואמנות.
  3. מעבר לשימוש הנ"ל, בית המלאכה לאדריכלות ואמנות מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה. בית המלאכה לאדריכלות ואמנות תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
  4. בית המלאכה לאדריכלות ואמנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בית המלאכה לאדריכלות ואמנות לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  5. בית המלאכה לאדריכלות ואמנות תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
  6. בית המלאכה לאדריכלות ואמנות תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" - קבצי טקסט אשר הדפדפן שיוצר לפי פקודה ממחשבי בית המלאכה לאדריכלות ואמנות, חלקן יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

ה"עוגיות" מכילות מידע מגוון, כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. נתונים אלה משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר או רוכש מוצר באתר. בית המלאכה לאדריכלות ואמנות נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי בית המלאכה לאדריכלות ואמנות יוכלו לפענח את המידע האגור בהם.

עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.