תקנון ותנאי שימוש באתר לאנשי מקצוע:

ברוכים הבאים לאתר של חברת Arc Workshop (להלן "בית המלאכה לאדריכלות ואמנות"). השימוש באתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות כפוף לתקנון זה. קרא אותו בקפידה, שכן השימוש באתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות מעיד על הסכמתך לתנאיו. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לשני המינים.

הנהלת בית המלאכה לאדריכלות ואמנות רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

הנהלת בית המלאכה לאדריכלות ואמנות רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

תכנון יצירה באתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות:

בית המלאכה לאדריכלות ואמנות הינה חברה המתמחה בביצוע עבודות ייחודיות באבן ושיש וכן באספקת אבנים (להלן: "המוצר" ו/או "המוצרים", בהתאמה). האתר מאפשר לאדריכלים, מעצבים ומתכננים שהצהירו על עצמם כי הם מקצועיים ומוסמכים (להלן: "המתכנן" ו/או "המתכננים", בהתאמה), או מאת סטודנטים במקצועות הנ"ל, לעצב מוצרים עבור עצמם ו/או עבור לקוחות, ולאחר מכן לפרסם את המוצר באתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות. פרסום המוצר באתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות הינו לבחירת המתכנן ואינו חובה.

פרסום המוצר דורש את אישור בית המלאכה לאדריכלות ואמנות ו/או מי מטעמה. בית המלאכה לאדריכלות ואמנות אינה מתחייבת לפרסם מוצרים.

בית המלאכה לאדריכלות ואמנות שומרת על זכותה לסרב לפרסם מוצר מכל סיבה שהיא, ובין היתר כאשר מדובר במוצר פוגעני ו/או בעלי תכנים שאינם הולמים.

מתכנן יקבל תשלום עמלה (Fee) עבור מכירת המוצר שתכנן, על פי המחירון שלהלן:

עבור מכירת מוצר שלא יפורסם באתר – 10% ממחיר המוצר (לא כולל מע"מ);

עבור מכירת מוצר שיפורסם באתר – 15% ממחיר המוצר (לא כולל מע"מ) במכירה הראשונה, ולאחר מכן כל מכירה 10% ממחיר המוצר (לא כולל מע"מ).

העברת התשלום למתכנן תעשה אך ורק לאחר קבלת מלוא סכום העסקה מהלקוח ומותנה בקבלת חשבונית מס.

היעדר אחריות:

בית המלאכה לאדריכלות ואמנות שומרת על זכותה לשנות את מחיר המוצר בהתאם לצרכיה ולרצונה. כל שינוי יפורסם באתר.

בעצם קיומן של המוצרים המופיעים באתר אין כדי להעיד על זמינותן. רק אישור סופי להזמנה המופק על ידי בית המלאכה לאדריכלות ואמנות יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה.

בית המלאכה לאדריכלות ואמנות ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים בו.

זכויות יוצרים:

זכויות היוצרים במוצר שתוכנן ע"י מתכנן, יישארו של המתכנן. המתכנן יקבל את הקרדיט עבור זכויות היוצרים באתר, לצד יצירתו. בית המלאכה לאדריכלות ואמנות שומרת על זכותה לבחור את דרך פרסום זכויות היוצרים.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הם של בית המלאכה לאדריכלות ואמנות בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של בית המלאכה לאדריכלות ואמנות, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של בית המלאכה לאדריכלות ואמנות בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם (של בית המלאכה לאדריכלות ואמנות ו/ או המפרסמים) בכתב ומראש.

פרסום המתכנן באמצעות האתר:

מוצר של מתכנן שיפורסם באתר, יהיה גם פלטפורמה פרסומית/שיווקית של המתכנן, באופן הבא:

בעמוד המוצר יהיה רשום שם המתכנן ופרטים אודותיו, כולל קישור לאתר אינטרנט של המתכנן (באם ירצה).

בית המלאכה לאדריכלות ואמנות היא המחליטה הבלעדית בכל הנוגע לאתר ומתוך כך בית המלאכה לאדריכלות ואמנות תחליט כיצד יופיעו פרטי המתכנן והמידע אודותיו בעמוד המוצר.

סמכות שיפוט:

על השימוש באתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון זה או מכל פעולה אחרת באתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות תהיה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, בישראל.

מדיניות פרטיות:

  1. כדי לרכוש מוצר או תכנית באתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות יש להזין תעודת זהות וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
  2. מידע הנ"ל נועד לאפשר את ביצוע הרכישה באתר בית המלאכה לאדריכלות ואמנות. בית המלאכה לאדריכלות ואמנות מכבדת את פרטיותכם ונוקטת באמצעים מקובלים בכדי שלא ייעשה כל שימוש לרעה במידע המועבר לבית המלאכה לאדריכלות ואמנות.
  3. מעבר לשימוש הנ"ל, בית המלאכה לאדריכלות ואמנות מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה. בית המלאכה לאדריכלות ואמנות תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
  4. בית המלאכה לאדריכלות ואמנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בית המלאכה לאדריכלות ואמנות לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  5. בית המלאכה לאדריכלות ואמנות תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
  6. בית המלאכה לאדריכלות ואמנות תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" - קבצי טקסט אשר הדפדפן שיוצר לפי פקודה ממחשבי בית המלאכה לאדריכלות ואמנות, חלקן יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

ה"עוגיות" מכילות מידע מגוון, כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. נתונים אלה משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר או רוכש מוצר באתר. בית המלאכה לאדריכלות ואמנות נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי בית המלאכה לאדריכלות ואמנות יוכלו לפענח את המידע האגור בהם.

עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.